Tilbage til register

Gundsølille, den 1/3 2020

          TIL MEDLEMMERNE AF

GUNDSØLILLE VANDVÆRK I/S

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gundsølille Hallen,

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2019

3. Regnskab og økonomi

 

4. Valg af bestyrelsen

På valg er:

Vagn Hansen

Jimmy Sølvsteen

5. Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Sander Christensen

 

6. Valg af revisor/revisorsuppleant

På valg som revisor er: Peter Harmsen/Johannes Hansen

På valg som revisorsuppleant er: Bent Rasmussen

7. Eventuelt

Bestyrelsen

www.gundsølillevandværk.dk

 

 

 

Tilbage til register