Tilbage til register

Gundsølille onsdag 04. Nov.2020

 

Indkaldelse til Ny Generalforsamling i Gundsølille Vandværk.

Tid: Onsdag 18. Nov. 2020 kl. 19:00 i Gundsølillehallen.

Da vores Generalforsamling i marts blev aflyst på grund af Covid19 indkalder bestyrelsen hermed til fornyet generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2019

3. Regnskab og økonomi

4. Valg af bestyrelsen. På valg er:

             Vagn Hansen

              Jimmy Sølvsteen

5. Valg af bestyrelseeuppleant. På valg er:

              Sander Christensen

6. Valg af revisor/revisersuppleant

              På valg som revisor er: Peter Harmsen/Johannes Hansen

              På valg som revisorsuppleant er : Bent Rasmussen

7 Eventuelt

Bestyrelsen

www.gundsølillevandværk.dk

Da vi stadig er under restriktioner med hensyn til forsamlingsstørrelser, bliver vi nødt til at kræve forhåndstilmelding til mødet, og kan kun acceptere én person per

husstand. Tilmelding til generalforsamlingen bedes venligst klippet af og afleveret hos Formanden senest mandag 16, Nov. 2020. Hvis vi bliver flere deltagere end tilladt, vil vi arrangere mulighed for evt. at deltage via internettet.


Tilmelding til Generalforsamling i Gundsølille Vandværk 18. Nov. 2020

Jeg deltager (    )

Jeg deltager ikke  (    )

 

Adresse:

 

Navn:

 

Kontakt (mobil):

tilmelding afleveres hos Formanden Jimmy Sølvsteen Nielsen, Store Valbyvej 254 senest mandag 16. Nov. 2020

 

p.1/1                                                    Jimmy Sølvsteen Nielsen                     genf_18:nov:2020 (2)