Register

                                                                               Gundsølille den 1. marts 2016
Gundsølille Vandværk I/S      
Status pr. 31.12.15      
     
drift 2015                       Udgifter          Indtægter
     
Kassebehold.    01.01.2015      kr.   197.723,27
Vand afgift incl. statsafgift (grønafgift) og rykkergebyr    kr.     99.804,40
Rente af Bank konto      kr.          394,19
Rente ag Obligation      kr.       4.000,00
Obligation udtrukket      kr.   100.000,00
     
     
     
     
Leje af Vandværks grund 600,00    
Vandprøver 6.558,03    
Rep. og vedligeholdelse 103,95    
El regning 2.581,82    
Forsikringer 2.172,88    
Kontingent FVD  2.675,00    
PBS 1.776,79    
Gebyr, porto, kontor og hjemmeside 1.319,89    
Administration 7.847,70    
Grøn afgift 45.867,00    
Kassebeholdning pr. 31/12 - 2015 330.418,47    
Diffe: 0,33    
Balance:                    401.921,86    kr.    401.921,86
     
       
Aktiver :      
Kassebeholdning  kr.              330.418,47    
     
     
     
Bygningsanlæg  kr.              202.680,00    
Maskinanlæg  kr.                85.298,00    
Forsyningsledning  kr.              316.604,00    
Stikledninger  kr.              208.850,00    
Målerbrønde incl. Målere  kr.              195.932,00    
     
     
Total Aktiver  kr.            1.339.782,47    
     
     
     
Ovenstående regnskab er godkendt iflg. gennemgang af samtlige bilag, kontoudtog.
     
Gundsølille den     Marts 2016      
     
Revisor Revisor    
     
     
Peter Harmsen Johannes Hansen    
 

Register