Information til Gundsølille Vandværks aftagere:                                                                          

1.      Vandkvaliteten er god

2.      Inspektion af vandværket er overstået

3.      beskyttelse af vores grundvand er vigtigt

 

1.      Resultatet af den seneste vandanalyse fra den anden maj i år er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside. Bestyrelsen kan med glæde oplyse at alle parametre for drikkevandskvaliteten er overholdt, inklusive chlorothalonil-amidsulfonsyre som for nylig er fundet i Ledøje vandværk. Vi er altså ikke omfattet af forureningen og vores drikkevand er godt!

 

2.      Vi har for nylig haft en planlagt inspektion af vores vandværk af Roskilde Kommune. Inspektionen er gået godt med enkelte kommentarer som bestyrelsen følger op på. Den endelige rapport fra kommunen foreligger dog endnu ikke.

 

3.      Det ligger meget Roskilde Kommune på sinde at vi alle passer på vores grundvandsreservoir. Vores grundvand til vandværket indsamles i et område der primært er udlagt til landbrugsjord øst for byen. Kommunen opfordrer dog alle til at overveje hvad vi alle, hver især, kan gøre for at beskytte vores vandresurser. Bestyrelsen er enig i dette og opfordrer alle til at anvende og bortskaffe kemikalier, især, på en forsvarlig vis via kommunens genbrugspladser. Bestyrelsens formand er til rådighed, hvis der er forslag, spørgsmål og kommentarer fra vandværkets aftagere til, hvad vi kan gøre.

 

 

Vandværkets hjemmeside: http://www.gundsølillevandværk.dk/

Seneste vandanalyse : Se  ”vandanalyse – seneste”
Bestyrelsens kontakter : Se ”Bestyrelsen”