Takstblad 2019

     Gundsølille Vandværk i/s

 

Tilslutningsafgift  hovedanlæg 9.400 – forsyningsanlæg 4.700

I alt   kr. 14,100

 

Stikledning – målerbrønd m.m. er efter regning, og skal godkendes af kommunen.

 

Overnævnte tilslutningsbidrag index reguleres ved hvert regnskabsårs begyndelse.

 

Tilslutningsafgift for forsyningsledninger, uden for eksisterende ledningsnet betales

almindelig tilslutningsafgift, plus prisen på et udarbejdet projekt, som skal godkendes

af kommunen.

 

Tilslutningsafgifter skal erlægges, inden tilslutning påbegyndes

 

Løbende vandafgifter

 

Pr. forbrugssted indenfor samme installation

Fast årlig afgift ------------------------------------------------------------400,00 kr.

 

Vandafgift pr m3 ------------------------------------------------------------- 3,00 kr.

Statsafgift grøn afgift ------------------------------------------------------  5,00 kr.

 

Særgebyr

 

Ved for sent betaling ----------------------------------- momsfri -----------75,00 kr.

Rykkergebyr ------------------------------------------- momsfri -----------100,00 kr.

Lukkegebyr --------------------------------------------- momsfri ----------500,00 kr.

+ påløbne omkostninger.

Genåbningsgebyr inkl. moms -------------------------------------------------812,50 kr.

+ påløbne omkostninger. --37,50 kr.

Det er en god ide, at tilmelde sig betalingsservice.

 

For regning på girokort inkl. moms -----------------------------------------

Alle anførte priser er ekskl. Moms

Se bilag

 

 

Bestyrelsen 2019

                                                                      

 

Bilag til takstblad.

 

 

 

 

Efter mindst 3 rykkere kan vandværket med anbefalet brev

meddele at vandforsyningen stoppes.

 

 

 

Hvis der efter 3 måneder, efter lukning ikke er  indgået aftale

om afvikling af gælden, kan vandværket ekskludere medlemmet.

 

 

 

Hvis der senere ønskes vand leveret, skal der indbetales

tilslutningsafgift.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen